Skip to content

Välkommen till InDex Pharmaceuticals Business Update-presentation i Stockholm den 9 maj, kl 13:00 till 15.30 CET

Non Regulatory

26 april, 2023InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) bjuder in investerare, analytiker och media att delta i en direktsänd Business Update-presentation där Jenny Sundqvist, VD, och InDex Pharmaceuticals ledningsgrupp kommer att delge insikter och uppdateringar kring bolagets mission att förbättra livet för patienter som lider av immunologiska sjukdomar. Fokus kommer att vara på det pågående fas III-programmet CONCLUDE med bolagets ledande läkemedelskandidat, cobitolimod – en potentiell ny behandling för patienter med ulcerös kolit.

Eventet kommer att äga rum på Redeyes kontor på Mäster Samuelsgatan 42 (10:e våningen) i Stockholm, Sverige. Presentationen kommer även att webbsändas så att personer som inte kan närvara på plats också kan delta i eventet.

  • För att anmäla dig till att delta på plats hos Redeye i Stockholm, vänligen använd följande länk:

https://crm.redeye.se/events/registration/7017U000000kvDhQAI

  • För att följa eventet via webbsändningen, vänligen använd denna länk:

https://www.redeye.se/events/894858/strategy-update-index-pharmaceuticals

Efter presentationen kommer det att hållas en frågestund och deltagare online kommer att ha möjlighet att ställa frågor via webbsändningens chattfunktion.

Observera att detta event kommer att hållas på engelska.

Reservera datumet och vi ser fram emot att träffa Er på detta informativa och inspirerande event!

För mer information:
Jenny Sundqvist, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: jenny.sundqvist@indexpharma.com

Johan Giléus, vice VD och CFO
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: johan.gileus@indexpharma.com

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 april 2023 kl. 14.45 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som utvärderas i fas III-programmet CONCLUDE som en ny och unik behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.