Skip to content

Peter Zerhouni ny vd för InDex Pharmaceuticals

Non Regulatory

5 februari 2015 – InDex Pharmaceuticals meddelade idag att styrelsen har utnämnt Peter Zerhouni till ny vd. Peter Zerhouni kommer närmast från en position som vd vid Diamyd Medical AB där han har varit en drivande kraft vad gäller att föra bolagets affärsutveckling och kliniska studier framåt. Han kommer att efterträda Jesper Wiklund som har lett företaget sedan 2011.

Peter Zerhouni (f. 1972) har en kombinerad finansiell- och bioteknologibakgrund med både biologi- och civilekonomexamina från Lunds universitet i Sverige och University of California, Berkeley i USA. Peter är sedan 2011 vd på det börsnoterade life science-bolaget Diamyd Medical AB där han även har varit chef för affärsutvecklingen. Han var en drivande kraft för genomförandet av ett av de största licensavtalen inom svensk bioteknologi 2010. Han har tidigare innehaft flera olika positioner vid ING Bank i Bryssel och Amsterdam.

InDex Pharmaceuticals nuvarande vd, Jesper Wiklund, har beslutat sig för att lämna bolaget för att tillträda en position som Europaansvarig för den amerikanska investeringsfonden Oberland Capital.

”Vi är mycket glada att Peter Zerhouni, med sin långa erfarenhet av att utveckla life science-bolag ur såväl ett vetenskapligt som kommersiellt perspektiv, nu tar över stafettpinnen som vd”, säger Dr. Wenche Rolfsen, styrelseordförande i InDex Pharmaceuticals AB.

”Jesper Wiklund har gjort ett mycket bra arbete som vd för InDex Pharmaceuticals och vi önskar honom all lycka i sitt nya arbete. Jesper kommer att föreslås som ny styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals där hans breda erfarenhet är en fortsatt betydelsefull tillgång för företaget.”

Peter Zerhouni tillträder som vd den 1 april 2015.


För mer information, vänligen kontakta:

Dr. Wenche Rolfsen, styrelseordförande InDex Pharmaceuticals

Tel: +46 (0)73-331 91 56

wenche.rolfsen@rolfsenconsulting.se