Skip to content

Peter Zerhouni avgår som VD för InDex Pharmaceuticals

Regulatory

11 april 2022 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att VD Peter Zerhouni har beslutat att lämna sin post efter drygt sju år. Bolagets CFO Johan Giléus har utsetts till tillförordnad VD under tiden rekrytering av en ny VD pågår och behåller samtidigt rollen som CFO.

”Med läkemedelskandidaten cobitolimod i fas III, en tydlig plan till marknad och en god finansiell ställning står InDex starkare än någonsin,” säger Wenche Rolfsen, styrelseordförande för InDex Pharmaceuticals. ”Jag vill tacka Peter för hans insatser att bygga företaget och ett gott samarbete, och jag önskar honom lycka till.”

”Det har varit en fantastisk resa och jag är väldigt stolt över vad InDex-teamet har åstadkommit under min tid som VD,” säger Peter Zerhouni.

Peter Zerhouni kommer att stå till styrelsens förfogande under sin uppsägningstid.

För mer information:
Wenche Rolfsen, styrelseordförande
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: info@indexpharma.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 april 2022 kl. 13.30 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som utvärderas i fas III-studien CONCLUDE som en ny och unik behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.