Skip to content

InDex Pharmaceuticals utser Uli Hacksell och Jesper Wiklund till nya styrelseledamöter

Non Regulatory

9 juli 2015 – InDex Pharmaceuticals meddelade idag att Uli Hacksell och Jesper Wiklund har utsetts till nya ledamöter i bolagets styrelse. Tillsammans tillför de InDex över 40 års branscherfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsutveckling, marknadsföring och försäljning, samt affärsutveckling.

“Vi är mycket glada över att få välkomna Uli Hacksell och Jesper Wiklund till styrelsen,” säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals. “Deras djupa kunskap, breda erfarenhet och omfattande nätverk blir mycket värdefullt för vårt företag i arbetet med att föra vår ledande läkemedelskandidat Kappaproct mot marknaden.”

Professor Hacksell tillägger: ”Kappaproct är en lovande läkemedelskandidat i sen klinisk utvecklingsfas som adresserar ett stort medicinskt behov hos patienter med ulcerös kolit och jag är väldigt entusiastisk över projektets stora potential.”

”Jag ser fram emot att få fortsätta arbeta med InDex i rollen som styrelseledamot,” säger Jesper Wiklund. ”Jag känner bolaget väl från min tid som VD och är förvissad om att vi kommer skapa betydande värden för både patienter och ägare genom den vidare utvecklingen av Kappaproct.”

Uli Hacksell har över 20 års internationell erfarenhet från ledande befattningar i både stora läkemedels- och bioteknikföretag. Han var VD för amerikanska ACADIA Pharmaceuticals från september 2000 till mars 2015 och ledde företaget från ett privat uppstartsbolag till att bli ett publikt mångmiljard-dollar företag listat på NASDAQ. Professor Hacksell har tidigare innehaft olika ledande befattningar inom Astra AB och var VD för Astra Draco, ett av Astras största forsknings- och utvecklingsdotterbolag, där han ledde en organisation med mer än 1100 anställda. Tidigare i sin karriär var han professor i organisk kemi vid Uppsala universitet. Han har bred styrelseerfarenhet från flera långvariga uppdrag, som SynAct Pharma A/S, SLS Invest AB, Action Pharma A/S samt Läkemedelsverket. Han sitter för närvarande i Uppsala universitets styrelse.

Jesper Wiklund har över 20 års internationell kommersiell erfarenhet inom bioteknik- och läkemedelsindustrin. Han arbetar för närvarande som Managing Director på Oberland Capital. Jesper Wiklund var VD för InDex Pharmaceuticals från september 2011 till mars 2015. Under sin karriär har han genomfört strategiska transaktioner till ett sammanlagt värde överstigande 700 miljoner USD. Han har tidigare arbetat för Swedish Orphan Biovitrum där han hade ansvar för affärsutvecklingen, för Wyeth Pharmaceuticals och Elan Pharmaceuticals i USA, samt för Evotec i Tyskland. Jesper Wiklund har en kandidatexamen från St Marys College of California och en MBA från Harvard Business School.

Kontakt InDex Pharmaceuticals:

Peter Zerhouni, VD

Tel: +46 8 508 847 35

peter.zerhouni@indexpharma.com