Skip to content

InDex Pharmaceuticals utser Stig Løkke Pedersen till styrelseledamot

Non Regulatory

Tidigare Lundbeck Executive för med sig stor kommersiell erfarenhet och ett omfattande nätverk inom läkemedelsindustrin

Stockholm 29 maj 2012 – Index Pharmaceuticals meddelade idag att Stig Løkke Pedersen har utsetts till ny styrelseledamot. Mr Pedersen tillför InDex Pharmaceuticals över 25 års gedigen erfarenhet inom life science industrin, kommersiell verksamhet och ledarskap.

Mr Pedersen var tidigare Executive Vice President för Commercial Operations hos H. Lundbeck A/S. Han började på Lundbeck i januari 1992 som ansvarig för bolagets affärsutveckling. Efter en period som Managing Director för Lundbeck Nederländerna, var han från 1998 en del av företagets ledande befattningshavare. Mr Pedersen utsågs till Executive Vice President i april 2003 och innehade befattningen som EVP för Commercial Operations mellan 2007 och juni 2011 då han avgick från sin position vid Lundbeck. Mr Pedersen är Partner på Executive Capital A/S och styrelseordförande i Chemometec A/S och Nuevolution A/S. Han är styrelseledamot i MSI Metylering Sciences Inc. och medlem av Advisory board för Atrium Partners A/S och JSB-Partners, samt en rådgivare till Lundbeck Foundation.

“Vi är mycket glada att välkomna Stig Løkke Pedersen till vår styrelse”, säger Jesper Wiklund, VD för InDex Pharmaceuticals. “Hans breda erfarenhet av kommersiell verksamhet och affärsutveckling kommer att tillföra betydande styrka för InDex och vår fortsatta tillväxt. Hans höga kompetens kommer att ge oss ovärderlig insikt och vägledning när vi nu ska föra vår ledande läkemedelskandidat Kappaproct genom fas III och mot marknaden.”

Om InDex Pharmaceuticals
InDex Pharmaceuticals är ett immunologifokuserat biofarmaceutiskt företag som utvecklar läkemedel exklusivt för sjukdomstillstånd med stora medicinska behov. InDex Pharmaceuticals är också dedikerat till att utveckla individanpassade läkemedel och utvecklar companion diagnostics, vilket möjliggör selektion av de patienter som med stor sannolikhet kommer att svara på behandling.

Kappaproct, InDex främsta läkemedelskandidat, är för närvarande under utveckling i en fas III-studie för behandling av patienter med kronisk aktiv ulcerös kolit, som inte svarar på tillgänglig läkemedelsbehandling. Under 2009 lanserade InDex Pharmaceuticals det diagnostiska testet DiBiCol i Sverige. DiBiCol kan särskilja ulcerös kolit från Crohns sjukdom, de två viktigaste formerna av inflammatorisk  tarmsjukdom.

InDex Pharmaceuticals grundades 2000 och finns i Stockholm, Sverige.

För ytterligare information om InDex Pharmaceuticals vänligen besök www.indexpharma.com.

Kontakt Index Pharmaceuticals:
Jesper Wiklund, VD
Tel: +46 8 508 847 35 / +46 (0) 733 59 05 53
jesper.wiklund@indexpharma.com

Media  Förfrågningar:
akampion
Dr Ludger Wess eller Ines-Regina Buth
Tel. +49 (0) 40 88 16 59 64 / +49 (0) 30 2363 2768
info@akampion.com