Skip to content

InDex Pharmaceuticals utser ny CFO

Regulatory

8 mars 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att bolaget utsett Johan Giléus till ny Chief Financial Officer (CFO) från och med den 1 maj 2017.

Giléus (född 1965) är verksam som fristående finansiell rådgivare. Tidigare arbetade han under 25 år på Deloitte där han som partner bland annat ledde avdelningen Transaction Services med runt 30 anställda och satt i styrelsen för Deloitte Sverige. Han har stor erfarenhet av redovisning och rapportering i noterade bolag samt andra typer av aktiemarknadsfrågor, riskhantering och strategiska transaktioner. Giléus deltog som konsult i arbetet med InDex Pharmaceuticals börsintroduktion under 2016 och har sedan dess rådgivit bolaget avseende den finansiella rapporteringen som noterat bolag.

“Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Johan och välkomnar honom till InDex ledningsgrupp under en mycket spännande period för bolaget”, säger Peter Zerhouni, vd för InDex Pharmaceuticals. “Som ett nyblivet börsbolag känns det väldigt tryggt med Johans expertis och långa erfarenhet av den publika miljön.”

InDex Pharmaceuticals nuvarande CFO, Per-Olof Gunnesson (född 1945) som innehaft rollen sedan 2003, kommer även fortsättningsvis vara knuten till bolaget som konsult med inriktning främst på avtalsfrågor.

För mer information:
Peter Zerhouni, vd
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2017 kl. 8:00 CET.