Skip to content

InDex Pharmaceuticals utökar patentportföljen för läkemedelskandidaten Kappaproct

Non Regulatory

Stockholm 30 augusti 2012 – InDex Pharmaceuticals meddelade idag att de har skickat in en ny patentansökan till United States Patent and Trademark Office (USPTO) och till Europeiska patentverket, för att ytterligare stärka bolagets patentportfölj runt sin läkemedelskandidat Kappaproct. Den nyligen inlämnade patentansökan med titeln “Methods for prevention of colectomy” omfattar metoder för att förhindra eller minska behovet av kolektomi, genom att använda oligonukleotider med en specifik gemensam kärnsekvens, och har potential att förlänga patentskyddet för Kappaproct till 2032. Kappaproct är en DNA-baserad syntetisk oligonukleotid som fungerar immunomodulerande genom att binda till Toll-like receptor 9 (TLR9). Kappaproct är för närvarande i en fas III-studie i Europa för behandling av kronisk aktiv refraktär ulcerös kolit. InDex Pharmaceuticals har sedan tidigare ett brett patentskydd för Kappaproct för behandling av steroidresistenta inflammatoriska sjukdomar i både Europa och USA till minst 2027, med möjlighet till 3 till 5-års förlängning efter marknadsgodkännande.

“Genom vår patentportfölj har vi redan ett mycket solid skydd för Kappaproct, och detta nyligen inlämnade patent kommer ytterligare att bredda och stärka våra globala immateriella rättigheter”, säger Jesper Wiklund, VD InDex Pharmaceuticals. “Det finns ett betydande medicinskt behov för patienter med gastrointestinala sjukdomar, som har fallerat all tillgänglig medicinsk behandling och vars enda kvarvarande alternativ är mycket invasiv kirurgi. Framgångsrik behandling med Kappaproct skulle göra det möjligt för patienter att undvika operation och dramatiskt förbättra livskvaliteten och framtidsutsikterna för dessa mycket sjuka individer”.

I juni 2012 rapporterade InDex Pharmaceuticals positiva kliniska data från bolagets ”Compassionate Use” program med deras främsta läkemedelskandidat Kappaproct. Resultaten, som publicerades i peer-reviewed-tidskriften Inflammatory Bowel Diseases, visade att mer än två år efter behandling hade alla utom en av de behandlade patienterna undvikit kolektomi.

Om Kappaproct
Kappaproct är en enkelsträngad DNA-baserad syntetisk oligonukleotid. Den fungerar immunomodu- lerande genom att binda till TLR9. Kappaproct har i en fas II-studie visat positiva effekter vid behandling av steroidresistenta ulcerös kolit-patienter. I ett compassionate use program kunde Kappaproct inducera klinisk remission vid vecka 12 i 10 av 14 (71 %) patienter, som var planerade för kolektomi. I en pågående europeisk multicenter fas III-studie, COLLECT, utvärderas effekten och säkerheten av Kappaproct för behandling av patienter med kronisk aktiv ulcerös kolit som inte svarar på tillgänglig läkemedelsbehandling. Mer information om den pågående studien finns på clintrials.gov med Identifier NCT01493960. Kappaproct har särläkemedelsstatus i Europa

Om InDex Pharmaceuticals
InDex Pharmaceuticals är ett immunologifokuserat biofarmaceutiskt företag som utvecklar läkemedel exklusivt för sjukdomstillstånd med stora medicinska behov. InDex Pharmaceuticals är också dedikerat till att utveckla individanpassade läkemedel och utvecklar companion diagnostics, vilket möjliggör selektion av de patienter som med stor sannolikhet kommer att svara på behandling.

Kappaproct, InDex främsta läkemedelskandidat, är för närvarande under utveckling i en fas III-studie för behandling av patienter med kronisk aktiv ulcerös kolit, som inte svarar på tillgänglig läkemedelsbehandling. Under 2009 lanserade InDex Pharmaceuticals det diagnostiska testet DiBiCol i Sverige. DiBiCol kan särskilja ulcerös kolit från Crohns sjukdom, de två viktigaste formerna av inflammatorisk tarmsjukdom. InDex Pharmaceuticals grundades 2000 och finns i Stockholm, Sverige.

För ytterligare information om InDex Pharmaceuticals vänligen besök www.indexpharma.com.

Kontakt Index Pharmaceuticals:
Jesper Wiklund, VD
Tel: +46 8 508 847 35 / +46 (0) 733 59 05 53
jesper.wiklund@indexpharma.com

Mediaförfrågningar: akampion
Dr Ludger Wess eller Ines-Regina Buth
Tel. +49 (0) 40 88 16 59 64 / +49 (0) 30 2363 2768
info@akampion.com