Skip to content

InDex Pharmaceuticals utökar ledningsgruppen

Non Regulatory

InDex Pharmaceuticals utser Pernilla Sandwall till Head of Clinical Operations och Thomas Knittel till Chief Medical Officer

Stockholm den 11 april 2012 – InDex Pharmaceuticals meddelade idag två tillskott till sin ledningsgrupp, Pernilla Sandwall har utsetts till Head of Clinical Operations och Thomas Knittel till Chief Medical Officer. Pernilla Sandwall kommer att leda företagets kliniska utvecklingsteam med fokus på den pågående fas III-studien med Kappaproct som behandling för patienter med refraktär ulcerös kolit. Thomas Knittel kommer att fungera som bolagets ledande medicinska expert inom medicin- och marknadsfrågor.

Pernilla Sandwall har mer än 20 års erfarenhet av klinisk forskningsverksamhet. Hon kommer till InDex Pharmaceuticals från Merck & Co Inc. (MSD), där hon har arbetat både i det svenska dotterbolaget och på huvudkontoret i USA samt regionalt i Europa. Hon har erfarenhet av området både som CRA och projektledare, samt strategiskt som Clinical Research Manager. Hennes fokus under de senaste åren har varit patientrekrytering inklusive identifiering av kliniska prövningscenter på en global nivå. Pernilla har även erfarenhet av change management och Lean Six Sigma metodik och en Master of Science i farmaci vid Uppsala universitet.

Thomas Knittel har över 15 års klinisk erfarenhet inom gastroenterologi, liksom 13 års erfarenhet av medical affairs och marknadsföring. Innan han började på InDex Pharmaceuticals, innehade han befattningar som Business Unit Director och Director of Sales and Marketing för Centraleuropa på Novo Nordisk, som General Manager Pharmaceuticals på Harlan Laboratories, och som Vice President Corporate and Medical Affairs på Develogen AG. Thomas har en läkarexamen från universitetet i Mainz med en specialistutbildning i internmedicin och gastroenterologi. Han är docent i internmedicin och gastroenterologi vid universitetskliniken i Göttingen och har dessutom en MBA från Kellogg School of Management/WHU.

“Vi är mycket glada över att Pernilla och Thomas börjar hos oss och välkomnar dem till vår ledningsgrupp, i en för InDex Pharmaceuticals mycket spännande tid”, säger Jesper Wiklund, VD för InDex Pharmaceuticals. “Vi har ett pågående fas III-program med Kappaproct, som är vår läkemedelskandidat för kronisk, aktiv, refraktär ulcerös kolit. Med Pernilla och Thomas höga kompetens inom gastroenterologi, medicinska frågor och klinisk verksamhet samt deras starka ledaregenskaper är vi optimalt rustade för att förverkliga vår målsättning att föra Kappaproct genom fas III och ut på marknaden.”

Om InDex Pharmaceuticals
InDex Pharmaceuticals är ett immunologifokuserat biofarmaceutiskt företag som utvecklar läkemedel exklusivt för sjukdomstillstånd med stora medicinska behov. InDex Pharmaceuticals är också dedikerat till att utveckla individanpassade läkemedel och utvecklar companion diagnostics, vilket möjliggör selektion av de patienter som med stor sannolikhet kommer att svara på behandling.

Kappaproct, InDex främsta läkemedelskandidat, är för närvarande under utveckling i en fas III-studie för behandling av patienter med kronisk aktiv ulcerös kolit, som inte svarar på tillgänglig läkemedelsbehandling. Under 2009 lanserade InDex Pharmaceuticals det diagnostiska testet DiBiCol i Sverige. DiBiCol kan särskilja ulcerös kolit från Crohns sjukdom, de två viktigaste formerna av inflammatorisk tarmsjukdom. InDex Pharmaceuticals grundades 2000 och finns i Stockholm, Sverige.

För ytterligare information om InDex Pharmaceuticals vänligen besök www.indexpharma.com.

Kontakt Index Pharmaceuticals:
Jesper Wiklund, VD
Tel: +46 8 508 847 35 / +46 (0) 733 59 05 53
jesper.wiklund@indexpharma.com

Media  Förfrågningar:
akampion
Dr Ludger Wess eller Ines-Regina Buth
Tel. +49 (0) 40 88 16 59 64 / +49 (0) 30 2363 2768
info@akampion.com