Skip to content

InDex Pharmaceuticals uppdaterar ägarlistan

Regulatory

5 september 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att de har uppdaterat ägarlistan på hemsidan med ägarinformation per den 30 augusti 2019.

De 10 största ägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) var per den 30 augusti 2019:

Aktieägare Antal aktier Aktiekapital % Röster %
SEB Venture Capital  14 657 241 21,3 21,3
Stiftelsen Industrifonden 12 900 272 18,8 18,8
Staffan Rasjö 3 124 718 4,5 4,5
Avanza Pension 2 918 719 4,2 4,2
Linc AB 2 908 298 4,2 4,2
SEB Stiftelsen 1 785 714 2,6 2,6
SEB Life International 1 454 150 2,1 2,1
NeoMed/N5 1 217 201 1,7 1,7
Nordnet Pension 1 181 676 1,7 1,7
Rune Pettersson 980 081 1,4 1,4
Ponderus Invest AB 973 996 1,4 1,4

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com 

Kort om InDex Pharmaceuticals                                        
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv 

Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 september 2019 kl. 08:45 CET.