Skip to content

InDex Pharmaceuticals slutför finansieringsrunda om USD 20 m (EUR 15 m) och välkomnar NeoMed som ny aktieägare

Non Regulatory

Stockholm, 25 februari 2014 – InDex Pharmaceuticals meddelade idag att bolaget framgångsrikt har genomfört en nyemission om 20 miljoner USD (15 miljoner EUR). NeoMed gick in som ny aktieägare i den övertecknade finansieringsrundan och nuvarande aktieägare deltog med 75 procent av det investerade kapitalet.

InDex Pharmaceuticals planerar att under sommaren 2014 rapportera resultaten från en fas III-studie med bolagets ledande läkemedelskandidat Kappaproct, som är under utveckling för behandling av svår ulcerös kolit – en invalidiserande, kronisk inflammation i tjocktarmen.

I samband med investeringen har Dr Erik Amble, Managing Partner och grundare av NeoMed Management, utsetts till ny ledamot i bolagets styrelse. Dr Amble har över 25 års erfarenhet av riskkapitalinvesteringar i Europa och USA.

“Vi är glada att kunna välkomna NeoMed som aktieägare”, säger Jesper Wiklund, VD för InDex Pharmaceuticals. ”NeoMed har gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling och ett brett nätverk inom läkemedelsindustrin, vilket kommer att vara till stor nytta för oss när vi tar vår ledande läkemedelskandidat Kappaproct vidare mot marknaden. ”

Erik Amble, Managing Partner, NeoMed Management tillägger: “InDex Pharmaceuticals Kappaproct är en läkemedelskandidat som befinner sig i ett sent skede i utvecklingen och som adresserar ett stort medicinskt behov hos denna svårt sjuka patientgrupp. InDex medarbetare är imponerande väl kvalificerade och vi ser fram emot att arbeta med dem för att bygga betydande värde för både patienter och investerare.”

Kappaproct har sedan 2012 utvärderats i den europeiska fas III-multicenterstudien COLLECT. I studien, analyseras läkemedelskandidatens effekt och säkerhet vid behandling av patienter med kronisk aktiv, refraktär ulcerös kolit. Kappaproct är en DNA-baserad immunmodulerande sekvens (DIMS) som binder till receptorn Toll-like receptor 9 (TLR9). Huvudsyftet med studien är att utvärdera i vilken grad klinisk remission kan uppnås bland svårt sjuka patienter som inte har svarat på gängse läkemedelsbehandling och vars enda kvarvarande behandlingsalternativ är avlägsnande av tjocktarmen.

Om InDex Pharmaceuticals
InDex Pharmaceuticals utvecklar Kappaproct – en helt ny typ av läkemedel som kan hjälpa patienter med svår ulcerös kolit tillbaka till ett normalt liv. Resultaten från en pågående fas III-studie väntas under mitten av 2014. Företaget är beläget i Stockholm. Bland de största aktieägarna finns SEB Venture Capital, Industrifonden och NeoMed. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com.

Om Kappaproct
Trots dagens läkemedelsbehandling finns det patienter med ulcerös kolit som har svåra symtom som smärta och frekventa, blodiga diarréer. För dessa patienter är många gånger det enda alternativet att operera bort tjocktarmen. Kappaproct är en helt ny typ av läkemedel som kan hjälpa dessa patienter tillbaka till ett normalt liv. Kappaproct ger en kraftfull anti- inflammatorisk effekt lokalt i tarmen, vilket leder till att slemhinnan läker och de kliniska symtomen lindras. Kappaproct har, i motsats till många andra läkemedel inom området, en utmärkt säkerhets- och biverkningsprofil. Effekt- och säkerhetsdata från avslutade kliniska prövningar tyder på att Kappaproct kan ge svårt sjuka patienter möjlighet att återgå till ett normalt liv. En fas III-studie pågår för närvarnade och resultaten från denna väntas i mitten av 2014.

Om NeoMed Management
NeoMed Management är ett internationellt riskkapitalbolag, som uteslutande fokuserar på hälsoindustrin. Sedan företagets grundande 1997, har NeoMed etablerat fem fonder. NeoMed investerar i lovande företag med mycket lovande tillväxtutsikter. Dessa företag utvecklar innovativa och patenterade medicinska produkter med betydande marknadsmöjligheter inom läkemedels-, medicinteknik- och diagnostikområdena.

Kontakt InDex Pharmaceuticals
Jesper Wiklund
VD, Index Pharmaceuticals
Tel: +46 (0)8 508 847 35 / +46 (0)733 59 05 53
E-post: jesper.wiklund@indexpharma.com

Mediaförfrågningar
akampion
Dr. Ludger Wess or Ines-Regina Buth
Tel.: +49 (0)40 88 16 59 64 / +49 (0)30 2363 2768
info@akampion.com