Skip to content

InDex Pharmaceuticals presenterar resultat från COLLECT-studien vid United European Gastroenterology Week 2016

Non Regulatory

10 oktober 2016 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att resultat från ytterligare analyser av data från COLLECT – en klinisk studie av bolagets ledande läkemedelskandidat cobitolimod för behandling av måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit – kommer att presenteras muntligt och som poster under United European Gastroenterology Week (UEGW) 15-19 oktober 2016 i Wien.

I COLLECT-studien erhöll 131 patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, som ej svarat på konventionell behandling, antingen cobitolimod eller placebo som tillägg till gängse behandling. Studien genomfördes på 38 kliniker i sju europeiska länder. Patienterna randomiserades till att få två doser av 30 mg cobitolimod eller placebo vid vecka 0 och vid vecka 4. Huvudresultaten från studien har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Crohns and Colitis (Atreya et al. J Crohns Colitis 2016 May 20 Epub ahead of print). Resultaten visar på cobitolimods potential som en ny behandling för måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Statistiskt signifikanta skillnader mellan cobitolimod och placebo observerades redan efter fyra veckor i flera viktiga effektmått som idag förordas av regulatoriska myndigheter och anses vara de kliniskt mest relevanta.

Ytterligare subgruppsanalyser av data från COLLECT-studien som kommer att presenteras under UEGW tyder på att cobitolimod kan inducera klinisk remission både hos patienter med måttlig och patienter med svår form av ulcerös kolit, samt både hos patienter som tidigare har provat anti-TNF-alfa behandling och patienter som aldrig har provat anti-TNF-alfa behandling.

UEGW är det största vetenskapliga mötet för gastroenterologer i Europa.

Presentationen (Oral presentation #107) med titeln Clinical Disease Activity Influences the Therapeutic Efficacy of the Toll-like Receptor 9 Agonist Cobitolimod in Patients with Moderate to Severe Active Ulcerative Colitis kommer att hållas av Professor Raja Atreya från universitetet i Erlangen-Nürnberg måndagen den 17 oktober 2016 klockan 16:45 CET under sessionen Future Drugs in IBD.

Postern med titeln Clinical Efficacy of the Toll-like Receptor 9 Agonist Cobitolimod in Anti-TNF-antibody Treated and Naïve Patients with Moderate to Severe Active Ulcerative Colitis kommer även att presenteras av Professor Raja Atreya under “Poster Champ Session” den 19 oktober 2016 klockan 12:30 CET. Postern har av UEGW fått erkännandet ”Poster of Excellence”.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.

Cobitolimod är en ny typ av läkemedel som kan hjälpa patienter med måttlig till svår ulcerös kolit tillbaka till ett normalt liv. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm med adress Tomtebodavägen 23a, 171 77 Stockholm. Bolagets verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget InDex Pharmaceuticals AB. Handel i InDex aktie inleds på Nasdaq First North Stockholm den 11 oktober 2016. Redeye AB kommer att agera som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Kort om cobitolimod
Cobitolimod har en ny typ av verkningsmekanism. Det är en så kallad Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist, som kan ge en lokal antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid ulcerös kolit.

Cobitolimod har uppnått kliniskt ”proof-of-concept” i måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, med en mycket fördelaktig säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska studier visar att cobitolimod ger statistiskt signifikant förbättring av de effektmått som är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet tarmtömningar, samt läkning av tarmslemhinnan.

I januari 2016 rekommenderade WHO cobitolimod som internationellt generiskt namn (INN). Substansen är även känd som Kappaproct® och DIMS0150.