Skip to content

InDex Pharmaceuticals presenterar resultat från COLLECT-studien vid europeiska Crohns- och kolit-organisationens 10:e kongress

Non Regulatory

3 februari 2015 – InDex Pharmaceuticals meddelade idag att resultat från COLLECT, en klinisk studie av toll-like receptor 9 (TLR9)-agonisten Kappaproct som tilläggsbehandling för patienter med måttlig till svår, kronisk aktiv ulcerös kolit, kommer att presenteras muntligt vid europeiska Crohns- och kolit-organisationens (ECCO) 10:e kongress. Kongressen kommer att hållas i Barcelona, Spanien den 18 till 21 februari 2015.

I COLLECT-studien erhöll 131 patienter med måttlig till svår ulcerös kolit som ej svarat på konventionell behandling antingen Kappaproct eller placebo som tillägg till gängse behandling. Studien genomfördes på 40 kliniker i sju europeiska länder.

Trots att studien inte uppfyllde det primära effektmåttet – klinisk remission vid vecka 12, definierat som ett kliniskt aktivitetsindex (CAI) på ≤4 – visade Kappaproct statistiskt signifikanta förbättringar för viktiga sekundära effektmått vid vecka 4 och 8, såsom symtomatisk remission (blod i avföring, antal avföringstillfällen) och ”registration remission” (klinisk remission med samtidig endoskopisk remission) samt antalet kolektomier vid vecka 22. Kappaproct tolererades väl och inga skillnader i biverkningsprofilen jämfört med gruppen som fick standardbehandling noterades. Dessa data ger ett starkt stöd för en fortsatt utveckling av Kappaproct som ett lovande och säkert nytt terapeutiskt alternativ för patienter med refraktär ulcerös kolit. En ytterligare fas III-studie planeras starta senare i år.

Presentationen (Oral presentation #15) med titeln, “Multicentre clinical trial with topical administration of the Toll-Like receptor 9 agonist DIMS0150 shows evidence for efficacy in moderate to severe Ulcerative Colitis” kommer att hållas av Professor Raja Atreya från universitetet i Erlangen-Nürnberg fredagen den 20 februari 2015 klockan 14:20 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Prof. Dr. Thomas Knittel, CMO, InDex Pharmaceuticals

Tel: +49 173 356 4980

thomas.knittel@indexpharma.com

Mediaförfrågningar InDex:

akampion

Dr. Ludger Wess or Ines-Regina Buth

Tel.: +49 (0)40 88 16 59 64 / +49 (0)30 2363 2768

info@akampion.com