Skip to content

InDex Pharmaceuticals presenterar på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium

Non Regulatory

5 mars 2018 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar att VD Peter Zerhouni kommer att presentera bolaget på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium på Operaterassen i Stockholm den 7 mars, kl. 10.15. Presentationen kommer att webcastas.

Stockholm Corporate Finance arrangerar kapitalmarknadsdagen för tionde året i rad och erbjuder investerare, analytiker och media att träffa företag i Life Science & Healthcare branschen. Ca 400 åhörare samlas för att lyssna till 16 företag som under 6 och 7 mars presenterar sina verksamheter, följt av en frågestund ledd av moderator Linda Wikström, frilansjournalist.

InDex Pharmaceuticals presentation kan följas live här:
https://tv.streamfabriken.com/2018-03-07-index-pharma

Anmälan till kapitalmarknadsdagarna kan göras här:
https://www.lyyti.fi/reg/Stockholm_Corporate_Finance_Life_Science_seminarium_den_67_mars_2018_8958


För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com 


Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.