Skip to content

InDex Pharmaceuticals presenterar på Redeye Life Science Seminar 24 november 2017

Non Regulatory

21 november 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar att VD Peter Zerhouni kommer att presentera den senaste utvecklingen i bolaget på Redeye Life Science Seminar den 24 november på Haymarket i Stockholm kl 11:20. Presentationen livesänds och kan följas på www.redeye.se.

Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig på www.indexpharma.com samt på bolagets sida i Redeye Universe (https://www.redeye.se/company/index-pharmaceuticals).

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com
 

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.