Skip to content

InDex Pharmaceuticals presenterar på Redeye Life Science Day 2021

Non Regulatory

8 november 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att VD Peter Zerhouni kommer att presentera bolaget på Redeye Life Science Day 2021 den 11 november, kl. 09.00. Presentationen livesänds och kan följas på https://www.redeye.se/events/815899/redeye-life-science-day-2021.

Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig på https://www.redeye.se/events/815899/redeye-life-science-day-2021, på InDex bolagssida i Redeye Universe (www.redeye.se/company/index-pharmaceuticals), samt på InDex hemsida (https://www.indexpharma.com/sv/presentationer).

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Offentliggörande
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2021 kl. 13:00 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedels utvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.