Skip to content

InDex Pharmaceuticals presenterar på Redeye Growth Day 2020

Non Regulatory

26 maj 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att VD Peter Zerhouni kommer att presentera bolaget på Redeye Growth Day 2020 den 2 juni, kl. 15.50. Presentationen livesänds och kan följas på https://www.redeye.se/live/growth-day-2020.

Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig på https://www.redeye.se/live/growth-day-2020, på InDex bolagssida i Redeye Universe (www.redeye.se/company/index-pharmaceuticals), samt på InDex hemsida (www.indexpharma.com).

 

För mer information:

Peter Zerhouni, VD

Tel: +46 8 508 847 35

E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com


 

Kort om InDex Pharmaceuticals         

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv

Offentliggörande

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020 kl. 08:00 CET.