Skip to content

InDex Pharmaceuticals presenterar data om cobitolimods verkningsmekanism på ECCO-kongressen

Non Regulatory

13 februari 2018 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att den nyligen rapporterade nya datan om cobitolimods verkningsmekanism har blivit utvald för en muntlig presentation vid europeiska Crohns- och kolit-organisationens (ECCO) 13:e kongress.

Den vetenskapliga sammanfattningen (abstraktet), som utarbetats i samarbete med universitetet i Erlangen-Nürnberg i Tyskland, har blivit utvald bland de 10 bästa av 1 366 inlämnade abstrakt, och kommer att finnas med i videon Highlights of ECCO’18. Videon kommer att sammanfatta de viktigaste vetenskapliga insikterna och lärdomarna från kongressen. ECCO-kongressen är den största medicinska kongressen i världen med specifikt fokus på inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och hålls i Wien, Österrike den 14 till 17 februari 2018. Mer än 6 000 deltagare från hela världen förväntas närvara under det vetenskapliga programmet.

“Vi glädjer oss åt att ECCO:s vetenskapliga kommitté anser att den nya datan om cobitolimods verkningsmekanism utgör ett av de mest intressanta resultaten under årets kongress,” säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals. “Detta evenemang är en utmärkt möjlighet för oss att öka visibiliteten inom det vetenskapliga samfundet och träffa prövarna i vår pågående kliniska studie CONDUCT. Det är en fas IIb-dosoptimeringsstudie med cobitolimod i måttlig till svår aktiv ulcerös kolit och målet är att ha huvudresultat från studien under fjärde kvartalet i år.”

Presentationen (OP004) med titeln The TLR9 agonist cobitolimod induces anti-inflammatory effects and balances the Th17/T-reg cell response in Ulcerative Colitis kommer att hållas av Dr Heike Schmitt från universitetet i Erlangen-Nürnberg torsdagen den 15 februari 2018 i plenisalen klockan 14:50 CET under sessionen Novel treatment strategies. Presentationen kommer att innehålla vetenskapliga data avseende cobitolimods verkningsmekanism från den experimentella standardmodellen av kolit samt från ulcerös kolit patienter, och visar att cobitolimod kan modulera immunsystemet vid ulcerös kolit genom att balansera Th17/Treg-cellsvaret i tarmslemhinnan. Cobitolimod minskar uttrycket av IL-17 och mängden Th17-celler samtidigt som uttrycket av IL-10 och mängden Treg-celler i tarmslemhinnan ökar. Sammanfattningsvis, adresserar cobitolimod nya mekanismer i den immunologiska sjukdomsprocessen vid ulcerös kolit, vilket leder till tydliga antiinflammatoriska effekter.

Abstraktet av presentationen finns tillgänglig på ECCO:s hemsida (www.ecco-ibd.eu).

Videon Highlights of ECCO’18 kommer att finnas tillgänglig under eLibrary på ECCO:s hemsida (www.ecco-ibd.eu/highlights) direkt efter kongressen.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Om the European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO)
ECCO är det största forumet för specialister inom inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i världen. ECCO tar fram vetenskapliga riktlinjer för behandling av IBD, bedriver utbildningsverksamhet, främjar forskning och företräder IBD specialister, samt arbetar med patientföreningar och industrin för att minska sjukdomsbördan för patienterna. Deras årliga kongress lockade mer än 6 200 deltagare 2017 och är den största IBD kongressen i världen.

Kort om cobitolimod
Cobitolimod är en ny typ av läkemedel som kan hjälpa patienter med måttlig till svår ulcerös kolit tillbaka till ett normalt liv. Det är en så kallad Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist, som kan ge en lokal antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid aktiv ulcerös kolit. Cobitolimod har uppnått kliniskt proof-of-concept i måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, med en mycket fördelaktig säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska studier visar att cobitolimod ger statistiskt signifikant förbättring av de effektmått som är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet tarmtömningar, samt läkning av tarmslemhinnan. Baserat på de lovande resultaten i tidigare kliniska studier genomför nu InDex fas IIb-studien CONDUCT för att utvärdera högre doser och doseringsfrekvenser än i tidigare kliniska studier med cobitolimod. Målsättningen med studien är att optimera behandlingen och uppnå väsentligt högre effekt, med bibehållen god säkerhetsprofil. CONDUCT-studien kommer totalt att omfatta 215 patienter med vänstersidig måttlig till svår aktiv ulcerös kolit vid 90 kliniker i 12 länder. Det är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att utvärdera cobitolimods effekt och säkerhet i att inducera klinisk remission jämfört med placebo. Dosoptimeringsstudien utvärderar tre olika dosstyrkor och två olika doseringsfrekvenser av cobitolimod. Målet är att ha huvudresultat från studien under fjärde kvartalet 2018. Cobitolimod är även känd som Kappaproct® och DIMS0150.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.