Skip to content

InDex Pharmaceuticals och Viatris Japan ingår licensavtal för att utveckla och kommersialisera cobitolimod i Japan

Regulatory

Maj 31, 2023 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex”) meddelar idag att ett licensavtal har ingåtts med Viatris Pharmaceutical Japan Inc. (“Viatris Japan”) för att registrera och kommersialisera cobitolimod i Japan för behandling av ulcerös kolit. Cobitolimod är en TLR9-agonist som utvärderas i det globala fas III-programmet CONCLUDE, som en ny behandling för måttlig till svår ulcerös kolit. Avtalet, inklusive milstolpsbetalningar, är värt upp till 50 miljoner USD, exklusive royalties.

Enligt villkoren i avtalet kommer Viatris Japan att betala InDex 10 miljoner USD vid undertecknandet för de exklusiva rättigheterna att kommersialisera cobitolimod i Japan. Dessutom är InDex berättigat att erhålla milstolpsbetalningar för utveckling och försäljning på upp till 40 miljoner USD. Viatris Japan kommer också att betala upp till tvåsiffriga procentuella royalties baserat på produktens nettoförsäljning i Japan.

InDex kommer att fortsätta att betala all utveckling som inbegriper slutförandet av det globala fas III-programmet CONCLUDE, inklusive en kohort av japanska patienter i Induktionsstudie 2 och en PK-studie i japanska patienter före ansökan om marknadsgodkännande. Viatris Japan kommer att betala alla regulatoriska- och kommersialiseringskostnader, såväl som eventuella ytterligare japanska specifika studier som krävs i Japan.

Jenny Sundqvist, VD för InDex, säger, "Vi är glada över att inleda vårt samarbete med Viatris Japan med det gemensamma målet att registrera och kommersialisera cobitolimod för den japanska marknaden. Viatris Japan delar vår syn på hur man bäst positionerar cobitolimod för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit på den japanska marknaden. Deras erfarenhet och närvaro i det lokala gastrointestinala segmentet kommer att säkerställa att vi maximerar vår försäljningspotential och att patienterna får ta del av fördelarna med denna innovativa behandling.”

För mer information:
Jenny Sundqvist, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: jenny.sundqvist@indexpharma.com

Johan Giléus, vice VD och CFO
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: johan.gileus@indexpharma.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 maj 2023 kl. 18:35 CET.

Kort om cobitolimod
Cobitolimod är en unik Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist som kan ge en lokal anti-inflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid ulcerös kolit. Cobitolimod utvärderas i fas III-programmet CONCLUDE som en ny och unik behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Cobitolimod mötte det primära effektmåttet i fas IIb-studien CONDUCT och uppvisade en enastående kombination av effekt och säkerhet. Resultaten har publicerats i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet Gastroenterology & Hepatology. Data från fyra tidigare placebokontrollerade kliniska studier stödjer effekten och säkerheten som visades i CONDUCT-studien.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som utvärderas i fas III-programmet CONCLUDE som en ny och unik behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Informationen i detta pressmeddelande är avsedd för investerare.