Skip to content

InDex Pharmaceuticals och Almirall ingår licensavtal för de europeiska rättigheterna till fas III läkemedelskandidaten Kappaproct

Non Regulatory

1 april 2014­ InDex Pharmaceuticals och Almirall meddelade idag att de har ingått ett licensavtal för de europeiska marknadsrättigheterna till läkemedelskandidaten Kappaproct. InDex erhåller en första delbetalning i samband med avtalets undertecknande, samt framtida betalningar kopplade till att projektet uppnår förutbestämda delmål. Det totala avtalsvärdet kan komma att överstiga 100 miljoner euro. InDex är dessutom berättigat till en tvåsiffrig royalty på Almiralls nettoförsäljning av Kappaproct i Europa.

InDex Pharmaceuticals läkemedelskandidat Kappaproct är en DNA‐baserad immunmodulerande sekvens (DIMS) som binder till Toll‐like receptor 9 (TLR9). Kappaproct är en potentiell ny behandling av svår ulcerös kolit (UC), en handikappande, kronisk inflammation i tjocktarmen. Resultaten från den pågående fas III‐studien COLLECT väntas i mitten av 2014.

“Almirall har omfattande erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom mag‐tarmområdet i Europa.

Bolaget har dessutom under senare år framgångsrikt lanserat innovativa bioteknologiska produkter. Det gör Almirall till en perfekt europeisk partner för InDex i vår ambition att ta Kappaproct till marknaden”, säger Jesper Wiklund, VD för InDex Pharmaceuticals. “Under vårt arbete att finna rätt samarbetspartner blev det uppenbart att Almirall och InDex har en samsyn vad gäller sättet att samarbeta för att uppnå ambitiösa vetenskapliga mål. Det ger en stark kulturell gemenskap mellan våra två företag, vilket är en lovande utgångspunkt för ett partnerskap. ”

“Kappaproct befinner sig i ett sent utvecklingsskede och adresserar ett stort medicinskt behov hos patienter med svår ulcerös kolit. Vi ser en betydande kommersiell potential för denna helt nya typ av immunterapi. Kappaproct passar dessutom väl in i vårt fokus på mag‐tarmsjukdomar och vårt mål att ta fram innovativa läkemedel till patienterna”, kommenterar Eduardo Sanchiz, VD för Almirall SA.

Kontakt InDex Pharmaceuticals:

Jesper Wiklund, CEO
Tel: +46 8 508 847 35/ +46 (0)733 59 05 53
jesper.wiklund@indexpharma.com

Mediaförfrågningar Almirall:

Cohn & Wolfe
Adriana Ibargüen adriana.ibarguen@cohnwolfe.com
Marta Velasco marta.velasco@cohnwolfe.com
Tel: (+34) 91 531 42 67 / (+34) 91 531 50 97
Mobile: (+34) 636 43 83 36

TILL REDAKTÖRERNA

Om Kappaproct

Trots dagens läkemedels ehandling finns det patienter med ulcerös kolit som har svåra symtom som smärta och frekventa, blodiga diarréer. För dessa patienter är många gånger det enda alternativet att operera bort tjocktarmen. Kappaproct är en helt ny typ av läkemedel som ger en kraftfull antiinflammatorisk effekt lokalt i tarmen, vilket leder till att slemhinnan läker och de kliniska symtomen lindras. Kappaproct  har, i motsats till många andra läkemedel inom området, en utmärkt säkerhetsprofil. Effekt‐ och säkerhetsdata rån avslutade kliniska prövningar tyder på attKappaproct  kan  ge  svårt  sjuka  patienter  möjlighet  att  återgå  till  ett  normalt  liv.  En  fas  III‐studie  pågår  för närvarande och resultaten från denna väntas i mitten av 2014.

Om InDex Pharmaceuticals

InDex Pharmaceuticals utvecklar Kappaproct  ‐ en helt ny typ av läkemedel som kan hjälpa patienter med svår ulcerös kolit tillbaka till ett normalt liv. Resultaten från en pågående fas III‐studie väntas under mitten av 2014. Företaget är baserat i Stockholm. Bland de största aktieägarna finns SEB Venture Capital, Industrifonden och NeoMed Management. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com.

Om Almirall

Almirall är ett läkemedelsföretag som tillhandahåller värdefulla läkemedel baserade på egen forskning, vilken under 2013 uppgick till mer än 18 procent av bolagets omsättning. Affärsmodellen innefattar även externa partnerskap, licensavtal och samarbeten. Genom att identifiera innovativa läkemedel är målsättningen att bli en viktig aktör inom behandling av luftvägssjukdomar, hudsjukdomar, mag‐tarmsjukdomar och smärta. Almirall har mer än 3 000 medarbetare i 23 länder och genererade under 2013 intäkter på totalt 825 miljoner euro. Bolaget grundades 1943 och har sitt huvudkontor i Barcelona, Spanien. Aktien är noterad på Spanish Stock Exchange under handelsnamnet ALM. För mer information, vänligen besök www.almirall.com