Skip to content

InDex Pharmaceuticals meddelar förväntade likvida medel per 31 mars 2024

Regulatory

19 januari, 2024 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex Pharmaceuticals”) meddelar idag att kvarvarande åtaganden för bolaget har kvantifierats, och bolagets förväntade likvida medel per 31 mars 2024 uppgår till 180–190 MSEK.

Beloppet inkluderar samtliga stängningskostnader för fas III-programmet CONCLUDE, även om aktiviteter för att avsluta fas III-programmet kommer att fortgå även efter den 31 mars 2024. Bolaget kommer att ha ytterligare rörelsekostnader som krävs för att uppfylla kraven på ett noterat bolag efter den 31 mars 2024 uppgående till 0,6–0,8 MSEK per månad.

InDex Pharmaceuticals tittar för närvarande på alternativ för företagets framtid. Bolagets likvida medel per den 31 december 2023 uppgår till 294 MSEK.

De konkluderande resultaten från avbrutna Induktionsstudie 1 i fas III-programmet CONCLUDE förväntas under senare delen av februari 2024, och kommer att kommuniceras vid den tidpunkten.

För mer information:
Jenny Sundqvist, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: jenny.sundqvist@indexpharma.com

Johan Giléus, CFO och vice VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: johan.gileus@indexpharma.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 januari 2024 kl. 10.10 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex Pharmaceuticals vision är att hjälpa patienter med immunologiska sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingsalternativ. Bolaget fokuserar på läkemedelskandidaten cobitolimod, som har en ny och unik verkningsmekanism, med målet att erbjuda ett effektivt och säkert behandlingsalternativ. Cobitolimod utvärderades i fas III-programmet CONCLUDE för måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.

InDex Pharmaceuticals är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Informationen i detta pressmeddelande är avsedd för investerare