Skip to content

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) offentliggör valberedning inför årsstämman 2019

Non Regulatory

6 november 2018 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2019, som kommer att hållas måndagen den 6 maj 2019. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2019 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

Valberedningen för årsstämman 2019 i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) utgörs av:

  •  Filip Pettersson, utsedd av SEB Venture Capital/SEB Stiftelsen
  •  Jonas Jendi, utsedd av Industrifonden
  •  Pål Jensen, utsedd av NeoMed/N5
  •  Bengt Julander, utsedd av Linc
  •  Wenche Rolfsen, styrelsens ordförande (sammankallande)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 57 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 31 oktober 2018.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@indexpharma.com.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.