Skip to content

InDex Pharmaceuticals har genomfört ett välbesökt prövarmöte för fas IIb-studien CONDUCT

Non Regulatory

22 mars, 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att företaget stod värd för ett välbesökt prövarmöte för CONDUCT-studien 20–21 mars, 2017 i Stockholm. CONDUCT är en fas IIb-dosoptimeringsstudie med läkemedelskandidaten cobitolimod för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit.

Mötet samlade läkare, studiesköterskor och studiesamordnare från 65 kliniker i 11 länder tillsammans med personal från InDex och kontraktsforskningsföretaget (CRO) PAREXEL. Totalt deltog nästan 170 personer i mötet som hölls i Nobelföreläsningssalen Aula Medica vid Karolinska Institutet i Stockholm. Syftet med mötet var för studie-teamet på InDex och PAREXEL att träffa studiepersonal från de deltagande klinikerna och gå igenom CONDUCT-studien för att säkerställa att den genomförs i enlighet med det kliniska studieprotokollet, riktlinjer och gällande regler.

“Prövarmöten är viktiga för ett lyckat genomförande av kliniska studier och vi är väldigt glada över det höga deltagandet och det stora intresset för cobitolimod och CONDUCT-studien vid vårt möte”, säger Peter Zerhouni, vd för InDex Pharmaceuticals. “Vi uppskattar verkligen att deltagarna har avsatt tid i sina fullbokade scheman för dessa två intensiva och givande dagar, och vi vill tacka alla deltagare för att de gjorde detta till ett mycket lyckat event”.

Professor Raja Atreya vid universitetet i Erlangen-Nürnberg och huvudprövare för CONDUCT-studien fortsätter, “Det känns fantastiskt roligt att vara del av denna viktiga studie där vi är omkring 90 kliniker i 12 europeiska länder som samarbetar. Jag ser fram emot att arbeta med mina kollegor från alla dessa ställen för att snabbt rekrytera patienterna och för att genomföra den bästa möjliga studien. Cobitolimod är en mycket lovande ny typ av behandling för detta allvarliga tillstånd och jag hoppas på ett verkligt genombrott med denna studie till gagn för patienter”. 

CONDUCT-studien kommer att inkludera 215 patienter med vänstersidig måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, uppdelade på fyra behandlingsarmar som får olika doseringar av cobitolimod och en arm som får placebo. Det är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att utvärdera cobitolimods effekt och säkerhet i att inducera klinisk remission (göra symtomfri) jämfört med placebo. Förutom cobitolimod eller placebo kommer alla patienter även få standardmedicinering. Målet är att inkludera den första patienten under andra kvartalet 2017 och att ha huvudresultaten från studien under fjärde kvartalet 2018.

För mer information:
Peter Zerhouni, vd
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com 

Kort om cobitolimod
Cobitolimod är en ny typ av läkemedel som kan hjälpa patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit tillbaka till ett normalt liv. Det är en så kallad Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist, som kan ge en lokal antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid ulcerös kolit. Cobitolimod har uppnått kliniskt proof-of-concept i måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, med en mycket fördelaktig säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska studier visar att cobitolimod ger statistiskt signifikant förbättring av de effektmått som är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet tarmtömningar, samt läkning av tarmslemhinnan. Cobitolimod är även känd som Kappaproct® och DIMS0150.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.