Skip to content

InDex Pharmaceuticals har beviljats ett nytt patent i Europa för den kommersiella formuleringen av cobitolimod

Regulatory

2 augusti, 2023 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag ett nytt formuleringspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod har beviljats av det europeiska patentverket. Patentet ger skydd för enemaformuleringen av cobitolimod, som för närvarande utvärderas i det pågående fas III-programmet CONCLUDE.

Patentet (europeiskt patentansökningsnummer EP 22 785 698.6) ger en exklusivitetsperiod till september 2042, med möjlighet till upp till 5 års förlängning vid marknadsgodkännande.

“Vi är mycket nöjda att detta viktiga patent har beviljats av det europeiska patentverket,” säger Jenny Sundqvist, VD för InDex Pharmaceuticals. “Det utgör en central del i vår robusta patentportfölj för cobitolimod, då det specifikt skyddar den avsedda kommersiella produkten och ger ett bredare skydd än ett användningspatent.”

InDex Pharmaceuticals har skickat in motsvarande patentansökningar i ytterligare strategiskt viktiga områden globalt.

För mer information:
Jenny Sundqvist, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: jenny.sundqvist@indexpharma.com

Johan Giléus, vice VD och CFO
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: johan.gileus@indexpharma.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 augusti 2023 kl. 07:30 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som utvärderas i fas III-programmet CONCLUDE som en ny och unik behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Informationen i detta pressmeddelande är avsedd för investerare.