Skip to content

InDex Pharmaceuticals ger en uppdatering om bolagets framtid

Non Regulatory

26 februari, 2024 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex Pharmaceuticals”) meddelar att bolaget, mot bakgrund av dagens tidigare pressmeddelande, med beskedet att utvecklingen av cobitolimod läggs ner, utvärderar andra alternativ för att maximera aktieägarvärdet. Alternativ som fusion och omvänt förvärv vägs mot likvidation av bolaget. InDex Pharmaceuticals kommer inte att fortsätta utvecklingen av någon av sina andra substanser.

Ett stegvis tillvägagångssätt används för att begränsa antalet alternativ. Likvidation av bolaget övervägs parallellt vid varje steg. Utvärderingen görs med stöd av en extern finansiell rådgivare och förväntas vara klar i slutet av första kvartalet.

Resultatet av utvärderingen kommer att ligga till grund för styrelsens rekommendation till aktieägarna. Beslut om hur man ska gå vidare kommer att vara föremål för aktieägarnas godkännande vid en bolagsstämma.

Investeraruppdatering
Bolaget kommer att hålla en investeraruppdatering den 28 februari kl. 09:00. Uppdateringen kommer att hållas av VD Jenny Sundqvist, CFO och vice VD Johan Giléus och CDO Eva Arlander. En kort presentation, som kommer att hållas på engelska, kommer att följas av en frågestund som är öppen för alla deltagare via chattfunktionen. Om du önskar delta, vänligen logga in på: https://www.redeye.se/events/975481/investor-update-index-pharmaceuticals-2

För mer information:
Jenny Sundqvist, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: jenny.sundqvist@indexpharma.com

Johan Giléus, CFO och vice VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: johan.gileus@indexpharma.com

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 februari 2024 kl. 17.25 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex Pharmaceuticals vision är att hjälpa patienter med immunologiska sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingsalternativ. Cobitolimod utvärderades i fas III-programmet CONCLUDE för måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.

InDex Pharmaceuticals är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Informationen i detta pressmeddelande är avsedd för investerare