Skip to content

InDex Pharmaceuticals ger en företagsuppdatering

Non Regulatory

8 april, 2024 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex Pharmaceuticals”) meddelar att utvärderingen av alternativ för bolagets framtid, som kommunicerades i ett pressmeddelande den 26 februari 2024, har slutförts och lagts fram till styrelsen enligt tidplan.

Ett stegvis tillvägagångssätt användes för att begränsa antalet alternativ. Utvärderingen gjordes med stöd av en extern finansiell rådgivare med målet att maximera aktieägarvärdet. Styrelsen har beslutat att gå vidare med det rekommenderade omvända förvärvet. Ytterligare åtgärder vidtas nu för att säkerställa att den potentiella transaktionen är genomförbar. Bolaget förväntar sig att kunna lämna mer information före årsstämman den 7 maj 2024.

Beslut om hur man ska gå vidare kommer att vara föremål för aktieägarnas godkännande vid en senare extra bolagsstämma.

För mer information:
Jenny Sundqvist, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: jenny.sundqvist@indexpharma.com

Johan Giléus, CFO och vice VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: johan.gileus@indexpharma.com

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 april 2024 kl. 14.20 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex Pharmaceuticals vision är att hjälpa patienter med immunologiska sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingsalternativ. Cobitolimod utvärderades i fas III-programmet CONCLUDE för måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.

InDex Pharmaceuticals är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Informationen i detta pressmeddelande är avsedd för investerare