Skip to content

InDex Pharmaceuticals får nytt patent för cobitolimod beviljat i USA

Regulatory

9 november 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod har beviljats av den amerikanska patentmyndigheten United States Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet ger skydd för användningen av vissa doseringar av cobitolimod för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom, och inkluderar dosen 250 mg som var framgångsrik i fas IIb-studien CONDUCT.

Patentet, med titeln Cobitolimod for use in the treatment of inflammatory bowel disease (patentnummer 11166975), ger en exklusivitetsperiod till maj 2038, med möjlighet till upp till 5 års förlängning efter marknadsgodkännande.

“Detta nya patent utgör ett värdefullt komplement till vår robusta patentportfölj för cobitolimod i USA, som är den största läkemedelsmarknaden i världen,” säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals. “Det är ett bra exempel på hur vi fortsätter att skicka in nya patentansökningar mot bakgrund av framsteg inom formuleringsutvecklingen och den kliniska utvecklingen av cobitolimod, för att ge exklusivitet bortom den period som InDex redan godkända patent täcker. ”

Motsvarande patentansökningar har skickats in i de strategiskt viktigaste länderna och regionerna globalt.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 november 2021 kl. 12.25 CET.

Kort om cobitolimod
Cobitolimod är en unik Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist som kan ge en lokal anti-inflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid ulcerös kolit. Cobitolimod mötte det primära effektmåttet i fas IIb-studien CONDUCT och uppvisade en enastående kombination av effekt och säkerhet. Resultaten har publicerats i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet Gastroenterology & Hepatology. Data från fyra tidigare placebokontrollerade kliniska studier stödjer effekten och säkerheten som visades i CONDUCT-studien.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedels utvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.