Skip to content

InDex Pharmaceuticals får nytt patent för cobitolimod beviljat i Europa

Regulatory

13 juli 2022 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod har beviljats av det europeiska patentverket EPO. Patentet ger ytterligare skydd för användningen av cobitolimod vid behandling av inflammatorisk tarmsjukdom.

Patentet, med patentnummer 3947685, ger en exklusivitetsperiod till augusti 2040, med möjlighet till upp till 5 års förlängning efter marknadsgodkännande.

“Vi är mycket nöjda att patentet har beviljats av det europeiska patentverket, vilket återigen bekräftar att cobitolimod är en unik och innovativ behandling för inflammatorisk tarmsjukdom,” säger Johan Giléus, tf. VD för InDex Pharmaceuticals. “Detta patent förstärker, breddar och förlänger vårt robusta patentskydd för cobitolimod i Europa.”

Motsvarande patentansökningar har skickats in i de strategiskt viktigaste länderna globalt.

För mer information:
Johan Giléus, tf. VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: johan.gileus@indexpharma.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 juli 2022 kl 10.10 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedels utvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som utvärderas i fas III-studien CONCLUDE som en ny och unik behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.