Skip to content

InDex Pharmaceuticals får finansiering från Vinnova för preklinisk utveckling av DIMS-substanser mot inflammatoriska sjukdomar

Non Regulatory

31 mars 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att InDex har beviljats 2,0 miljoner kronor från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att utveckla nya, effektivare och säkrare läkemedel för behandling av inflammatoriska sjukdomar.

Anslaget från Vinnova inom utlysningen ”Innovationsprojekt i små och medelstora företag” ska användas till ett prekliniskt projekt för att utvärdera utvalda substanser från InDex DIMS-plattform i inflammatoriska sjukdomsmodeller utanför området inflammatorisk tarmsjukdom. Detta är en fortsättning på det projekt som InDex erhöll anslag från Vinnova för 2016. Positiva signaler observerades i det tidigare projektet som nu ska bekräftas med alternativa och kompletterande metoder för att kunna välja ut en DIMS-substans för vidare utveckling. Utöver de utvalda DIMS-substanserna bidrar InDex framförallt med personella resurser.

InDex teknologiplattform består av ett stort antal patentskyddade oligonukleotider, kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS). De fungerar immunmodulerande genom att binda till Toll-like receptor 9 (TLR9). InDex längst utvecklade DIMS-substans är cobitolimod som under 2019 mötte det primära effektmåttet i fas IIb-studien CONDUCT som en potentiell ny behandling för måttlig till svår ulcerös kolit.

Vi är mycket glada över det fortsatta stödet från Vinnova för detta spännande projekt, säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals. Finansieringen kommer att hjälpa oss att bygga vidare på de tidigare positiva signalerna som observerats i projektet. Genom att bredda vår utvecklingsportfölj med fler DIMS-substanser och i andra inflammatoriska sjukdomar kan vi utnyttja den erfarenhet och expertis som har byggts upp under utvecklingsarbetet med cobitolimod i ulcerös kolit”.

Projektet är planerat att starta under våren 2020 och pågå till i slutet av 2021.

 

För mer information:

Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexparma.com

 

Kort om InDex Pharmaceuticals                

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 08:00 CET.