Skip to content

InDex Pharmaceuticals deltar som utställare på Digestive Disease Week

Non Regulatory

12 maj 2022 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att bolaget kommer att delta som utställare på Digestive Disease Week (DDW) 21-24 maj 2022 i San Diego. DDW är världens främsta möte för vårdpersonal, forskare och industri inom gastroenterologi, hepatologi, endoskopi och gastrointestinal kirurgi.

InDex Pharmaceuticals kommer att finnas vid monter #1413 i mässhallen, San Diego Convention Centre. Personal från InDex kommer att vara på plats för att ge information om cobitolimod och den pågående fas III-studien CONCLUDE, som utvärderar Toll-like receptor 9 agonisten cobitolimod som en ny behandling för måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit. Studien kommer att omfatta cirka 440 patienter och genomföras på ett par hundra kliniker i över 30 länder i Europa, Amerika och Asien-Stillahavsregionen.

"DDW är ett viktigt bransch- och yrkesevenemang, och vi ser fram emot att träffa vårdpersonal och andra intressenter med intresse för inflammatorisk tarmsjukdom för att diskutera vår ledande läkemedelskandidat cobitolimod och fas III-studien CONCLUDE,” säger Johan Giléus, tf. VD för InDex Pharmaceuticals. "Med cobitolimod strävar vi efter att utveckla en ny, effektiv och säker behandling för att förbättra livet för patienter som lider av denna svåra sjukdom.

För mer information:
Johan Giléus, tf. VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: johan.gileus@indexpharma.com

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 maj 2022 kl. 11:00 CET.

Kort om CONCLUDE-studien
CONCLUDE är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie för att utvärdera cobitolimod som en ny behandling för patienter med måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell behandling, biologiska läkemedel eller JAK-hämmare. Studien har utformats i samråd med både den amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheten, FDA respektive EMA. Induktionsstudien kommer att omfatta cirka 440 patienter, och det primära effektmåttet kommer att vara klinisk remission vid vecka 6, vilket är samma primära effektmått som användes i den framgångsrika fas IIb-studien CONDUCT. Utöver dosstyrkan 250 mg, givet vid studiens start och vecka 3, som var den högsta dosen och den som visade bäst effekt i fas IIb-studien, kommer fas III-studien även att utvärdera en högre dos, 500 mg, i en adaptiv studiedesign. Patienter som svarar på cobitolimod i induktionsstudien kommer att få fortsätta i en ettårig underhållsstudie, där de kommer att behandlas med antingen cobitolimod eller placebo en gång var tredje vecka.

Kort om cobitolimod
Cobitolimod är en unik Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist som kan ge en lokal anti-inflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid ulcerös kolit. Cobitolimod utvärderas i fas III-studien CONCLUDE som en ny och unik behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Cobitolimod mötte det primära effektmåttet i fas IIb-studien CONDUCT och uppvisade en enastående kombination av effekt och säkerhet. Resultaten har publicerats i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet Gastroenterology & Hepatology. Data från fyra tidigare placebokontrollerade kliniska studier stödjer effekten och säkerheten som visades i CONDUCT-studien.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som utvärderas i fas III-studien CONCLUDE som en ny och unik behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.