Skip to content

InDex Pharmaceuticals deltar på United European Gastroenterology Week (UEGW)

Non Regulatory

26 oktober 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att bolaget kommer att delta med en posterpresentation vid United European Gastroenterology Week (UEGW). UEGW är det största vetenskapliga mötet för gastroenterologer i Europa. Kongressen hålls i Barcelona, Spanien den 28 oktober till den 1 november 2017.

Postern sammanfattar resultaten från en marknadsundersökning med 148 patienter med ulcerös kolit i Europa och USA avseende deras erfarenhet av och uppfattning om rektalt administrerade läkemedel. Nästan alla patienterna uppgav att de hade använt rektalt administrerade läkemedel någon gång under sin sjukdomshistoria och majoriteten av patienterna var inte bekymrade över rektalt administreringssätt. Postern har titeln Treatment experience with topical products for Ulcerative Colitis – the patient’s perspective in Europe and the USA och kommer att presenteras under postersessionen tisdagen den 31 oktober.

“Undersökningen visar att majoriteten av patienter med ulcerös kolit har acceptans för användningen av topikala läkemedel och vi ser fram emot att dela resultaten med den medicinska expertisen på UEGW”, säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals. “Att delta på kongressen ger även tillfälle för InDex att träffa många av prövarna i vår pågående kliniska studie CONDUCT – en fas IIb-dosoptimeringsstudie med läkemedelskandidaten cobitolimod för behandling av ulcerös kolit”.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.