Skip to content

InDex Pharmaceuticals arrangerar virtuell FoU-dag den 8 december 2020

Non Regulatory

26 november 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”InDex”) meddelar idag att bolaget kommer att arrangera en virtuell FoU-dag tisdagen den 8 december för investerare, analytiker och media.

Syftet med FoU-dagen är att belysa tarmsjukdomen ulcerös kolit och läkemedelskandidaten cobitolimod ur ett vetenskapligt och marknadsmässigt perspektiv. Cobitolimod är en ny och unik Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist under utveckling av InDex som en ny behandling för måttlig till svår ulcerös kolit. Efter att ha mött det primära effektmåttet i fas IIb-studien CONDUCT med en enastående kombination av effekt och säkerhet, planerar InDex att starta en fas III-studie med cobitolimod under andra kvartalet 2021.

För presentationerna står medlemmar ur InDex ledning samt professor Raja Atreya från universitetet i Erlangen-Nürnberg och professor William Sandborn från universitetet i Kalifornien, vilka är internationellt framstående forskare inom inflammatorisk tarmsjukdom. Dessutom kommer representater från Apex Healthcare Consulting att presentera de marknadsundersökningar om cobitolimod som de genomförde tidigare i år.

Hela programmet för den virtuella FoU-dagen kommer att publiceras före mötet på bolagets hemsida under: https://www.indexpharma.com/sv/investerare/finansiell-kalender/

Dagen kommer att hållas virtuellt mellan kl 15:30 och 17:30 CET den 8 december 2020.

FoU-dagen kommer att hållas på engelska och livesändas på https://financialhearings.com/event/13460.

Presentationerna kommer även i efterhand att finnas tillgängliga på InDex hemsida (www.indexpharma.com).

 

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com
Kort om InDex Pharmaceuticals               
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 november 2020 kl. 11:40 CET.