Skip to content

Flerie stärker styrelsen med erfarna branschexperter

Flerie Invest AB, ett globalt investmentbolag inom bioteknik och läkemedel, förstärker styrelsen med tre seniora branschexperter i form av Cecilia Edström, Jenni Nordborg och Anders Ekblom. Flerie har tydligt expanderat sin organisation och ledningsgrupp de senaste två åren och samtidigt accelererat bolagets investeringstakt. Med de nya erfarna branschprofilerna i styrelsen tar Flerie ytterligare ett steg mot att bli den aktör som ekosystemet för utveckling av läkemedel är i stort behov av.

“Att dessa tre branschprofiler ansluter till styrelsen är en milstolpe i Fleries arbete med att stötta banbrytande bioteknik- och läkemedelsföretag. Med deras kompletterande erfarenheter och nätverk kan vi skapa ytterligare strategiskt värde för bolagen i vår portfölj samtidigt som styrningen av vår egen verksamhet stärks. Jag ser mycket fram emot arbetet i den förnyade styrelsen och de möjligheter vi har att i förlängningen åstadkomma betydande positiv inverkan på människors hälsa och välbefinnande, säger Thomas Eldered, arbetande styrelseordförande för Flerie.

Cecilia Edström har bred styrelseerfarenhet och kommer senast från en roll som VD för det börsnoterade medtech-bolaget Bactiguard. Cecilia har en bakgrund inom corporate finance och började sin karriär på SEB. Därefter har hon haft olika ledande positioner på Scania och Telia Sonera, där hon i det senare fallet var kommunikationschef. Cecilia har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

“Flerie fyller en unik och viktig roll som aktiv ägare i banbrytande life science-företag och jag ser fram emot att bidra till att skapa värde genom min erfarenhet med utveckling av både privata och noterade företag. Vår målsättning är att fler patienter ska få tillgång till nya innovativa behandlingsmetoder”, säger Cecilia Edström.

Jenni Nordborg är chef för internationella frågor på LIF, den svenska branschföreningen för forskande läkemedelsföretag, och har tidigare varit nationell samordnare för life science på Regeringskansliet, direktör på innovationsmyndigheten Vinnova, och styrelseledamot i Nordic Innovation, Linnéuniversitetet samt Innovationsbron. Hon är civilingenjör och har en doktorsexamen i oorganisk kemi från Chalmers.

“Thomas Eldered och teamet på Flerie har byggt upp en imponerande portfölj av företag både inom produktutveckling och kommersiell tillväxt under de senaste elva åren och investmentbolaget fortsätter att vara en mycket viktig aktör i det svenska ekosystemet för life science. Jag är stolt över att få bidra med mitt nätverk för att hjälpa Flerie att uppnå sin vision om att bli erkänd som ett innovativt investmentbolag som aktivt utvecklar biotekniklösningar globalt,” säger Jenni Nordborg.

Anders Ekblom tillbringade två decennier på Astra Zeneca, som EVP Global Medicines Development, Global Head Clinical Development och även som VD för Astra Zeneca AB Sverige. Han har tidigare varit styrelseordförande för Karolinska Universitetssjukhuset, samt styrelseledamot i Vetenskapsrådet. Han har en MD, PhD, DDS och är docent vid Karolinska Institutet.

“Min erfarenhet från läkemedelsindustrin, den akademiska världen och hälso- och sjukvårdssektorn har visat mig värdet av att små och medelstora företag utvecklar nya idéer och lösningar. Dessa företag är mycket innovativa, men de behöver både långsiktigt stöd och kompetens samt kompetent kapital för att vägleda dem på vägen mot kommersialisering. Jag är glad att få använda min kompetens och erfarenhet för att bygga vidare på Fleries beprövade investeringsmodell och bidra till att skapa fler framgångsrika företag,” säger Anders Ekblom.

För mer information:

contact@flerie.com

Om Flerie

Flerie Invest AB är ett investmentbolag inom bioteknik och läkemedel som långsiktigt och aktivt utvecklar över 30 företag i Europa, Israel och USA. Genom att förse dem med resurser och expertis gör Flerie det möjligt för banbrytande teknologier inom både läkemedelsutveckling och tjänsteområdet att nå patienter. Portföljen omfattar ett brett spann av områden inklusive immunonkologi, metabola sjukdomar och biologiska utvecklings- och tillverkningsorganisationer som har potential att ha en betydande inverkan på hälsa och välbefinnande. Flerie grundades 2011 av Thomas Eldered, som också var medgrundare och byggde upp Recipharm till att bli en av världens fem främsta kontraktstillverkare för läkemedel. För mer information, besök www.flerie.com.