Skip to content

Flerie Invest leder förvärv av norrländsk läkemedelsfabrik för 455 miljoner kronor

Non Regulatory

Storsatsning på DNA, RNA, protein och avancerad läkemedelsutveckling och GMP-tillverkning

STOCKHOLM, Sweden, Oct. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Flerie Invest, ett investmentbolag inom bioteknik- och läkemedelsutveckling med kontor i Stockholm och London, har lett ett syndikat av investerare och förvärvat Cobra Biologics verksamhet i Matfors, Sverige, från det amerikanska företaget Charles River Laboratories. Köpeskillingen uppgår till cirka 455 miljoner kronor samt ytterligare villkorad köpeskilling senare. Verksamheten har 128 anställda som alla erbjuds fortsatt anställning. Verksamheten kommer fortsättningsvist att bedrivas under namnet NorthX Biologics.

Anläggningen i Matfors omfattar en yta på 7’000 kvadrameter och har en befintlig renrumsinfrastruktur, processutvecklings- och kvalitetskontrolllaboratorier samt lagerutrymmen och är utrustad för att tillverka plasmid-DNA enligt GMP och teknisk proteintillverkning i kommersiell skala. Ytterligare investeringar och utvidgning av anläggningen kommer att påbörjas och detta förväntas leda till ökat antal anställda. Detta kommer att resultera i ökad biofarmaceutisk utveckling och tillverkningskapacitet, inklusive RNA- och cellterapier, och kommer att katalysera FoU- och tillverkningspartnerskap i Norden, vidare inom EU och resten av världen.

”Detta förvärv är en ambitiös satsning för oss och passar bra med Fleries strategi att investera i gen- och cellterapirområdet i Europa och USA,” säger Thomas Eldered, President för Flerie Invest.

”Jag ser fram emot att arbeta med den mycket kompetenta personalen i Matfors för att hjälpa innovativa biotechbolag att växa, samt att skapa beredskap och produktionstrygghet för läkemedel och vacciner inför framtida pandemier”, säger Ted Fjällman, partner Flerie Invest och VD för NorthX Biologics.

Om Flerie Invest AB

Flerie Invest är ett svenskt investmentbolag inom bioteknologi och läkemedel med kontor i Stockholm och London. Portföljen består av mer än 16 bolag i Sverige, Storbritannien, USA, Nederländerna, Island och Israel. Fokus ligger på investeringar i bolag inom läkemedelsutveckling. Bolaget grundades 2010 av Thomas Eldered, medgrundare till Recipharm som han byggde upp till ett av fem globalt ledande bolag inom kontraktstillverkning av läkemedel. Flerie Invest är en aktiv medlem i SwedenBIO och British Venture Capital Association (BVCA).

För mer information kontakta:

Thomas Eldered, President Flerie Invest, contact(at)flerie.com, +46 (0)8 55921870
Ted Fjällman, VD NorthX Biologics, media(at)nxbio.com, +46 (0)8 55926888