Skip to content

InDex Pharmaceuticals får finansiering från Vinnova för preklinisk utveckling av DIMS-substanser mot inflammatoriska sjukdomar

Non Regulatory

23 maj 2016 – InDex Pharmaceuticals AB meddelade idag att man har beviljats 1,825 miljoner kronor från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att utveckla nya, effektivare och säkrare läkemedel för inflammatoriska sjukdomar. Av 535 ansökningar och 84 finansierade projekt, fick InDex ett av de största anslagen.

Anslaget är till ett FoU-projekt för att utvärdera utvalda substanser från bolagets teknologiplattform i inflammatoriska sjukdomsmodeller. InDex har en stor portfölj av patentskyddade oligonukleotider, kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS). De fungerar immunmodulerande genom att binda till Toll-like receptor 9 (TLR9). InDex Pharmaceuticals längst utvecklade läkemedelskandidat cobitolimod är en TLR9 agonist i sen klinisk utveckling för måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, en funktionsnedsättande, kronisk inflammation i tjocktarmen. InDex planerar att bredda sin pipeline och kommer med anslaget från Vinnova att föra ytterligare DIMS-substanser vidare i preklinisk utveckling för andra inflammatoriska indikationer.

”Vi är mycket glada över stödet från Vinnova och denna validering av vår forskningsplattform”, säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals. ”Finansieringen kommer hjälpa oss att utöka vår utvecklingsportfölj, och därmed utnyttja den erfarenhet och expertis som har byggts upp genom utvecklingen av vår ledande tillgång cobitolimod”.

Projektet är planerat att starta under hösten 2016 och pågå under ett år. Ansökan beviljades i hård konkurrens, och var en av 84 utav 535 ansökningar som fick finansiering. InDex fick ett av de fyra största anslagen.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom att finansiera behovsmotiverad forskning och stimulera samarbeten mellan företag, universitet, forskningsinstitut och den offentliga sektorn. Vinnova är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Programmen och utlysningarna riktar sig till aktörer i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet.

Kontakt InDex Pharmaceuticals:

Peter Zerhouni, VD

Tel: +46 8 508 847 35

peter.zerhouni@indexpharma.com